logo-mini

وب نوشته های ما

image
مدیریت پارتاک هتل

با توجه به تحقیقات انجام شده به نظر می رسد تا پایان سال 2020 تنها مشاغل و صنایعی موفق خواهند بود که از ایده های جدید استفاده کرده باشند و تنها شغل مطرح در سطح بین المللی بازاریابی خواهد بود. ارائه دهندگان کالا و خدمات لازم است تا در تکاپوی رشد و توسعه خود به صورت علمی باشند تا بتوانند رونق اقتصادی خود را حفظ کنند